Informácia o situácii v cirkevnom zbore

Evanjelický cirkevný zbor Veličná v súvislosti s Koronavírusom oznamuje, že Služby Božie, ako aj všetky hromadné podujatia v cirkevnom zbore sa do odvolania nebudú konať.

Zároveň vyzývame svojich členov k zodpovednému správaniu, 

k rozumnému využitiu času a k obnoveniu rodinných stretnutí pri Božom slove.